Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 19 października 2012

PKNORLEN PKN GPW Publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych za III kwartał 2012 roku.
MEGARON MEG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.
NEWWORLDN NWN GPW Wykluczenie z obrotu na GPW na wniosek spółki.
OPENFIN OPF GPW Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
PEGAS PGS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 euro na akcję.
SLR SLR NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
WORKSERV WSE GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
ZEPAK ZEP GPW Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
General Electric GE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
Honeywell HON.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.