ASMODEV

Data Spółka Wydarzenie
9 listopada 2022 ASMODEV Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
10 sierpnia 2022 ASMODEV Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
30 czerwca 2022 ASMODEV ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
11 maja 2022 ASMODEV Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
18 marca 2022 ASMODEV Publikacja raportu za 2021 rok.
6 grudnia 2021 ASMODEV Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A, 2.000.000 akcji serii B, 450.000 akcji serii C, 550.000 akcji serii D, 400.000 akcji serii E.