Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 10 lipca 2024

08:00 Norwegia Norwegia Inflacja konsumencka czerwiec
Inflacja CPI (r/r) czerwiec 2,6 % 2,9 % 3 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) czerwiec 3,4 % 3,6 % 4,1 %
10:00 Włochy Włochy Produkcja przemysłowa (m/m) maj 0,5 % 0,2 % -1 %
10:00 Niemcy Niemcy Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)
16:00 Niemcy Niemcy Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Joachim Nagel)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto