Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 10 lipca 2024

13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -0,2 % -2,6 %
16:00 USA USA Zapasy hurtowników (m/m) maj 0,6 % 0,6 % 0,1 %
16:00 USA USA Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -3,44 mln brk -0,2 mln brk -12,16 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień -2,01 mln brk -1,8 mln brk -2,21 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień 4,88 mln brk -0,3 mln brk -1,54 mln brk
20:30 USA USA Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
20:30 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Austan Goolsbee)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto