Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 9 lipca 2024

02:30 Australia Australia Indeks zaufania konsumentów lipiec -1,1 % 1,7 %
03:30 Australia Australia Indeks zaufania biznesu czerwiec 4 -2
08:30 Węgry Węgry Inflacja konsumencka czerwiec
Inflacja CPI (m/m) czerwiec 0,0 % -0,1 %
Inflacja CPI (r/r) czerwiec 3,7 % 4 % 4 %
09:00 Czechy Czechy Stopa bezrobocia czerwiec 3,6 % 3,6 % 3,6 %
09:00 Słowacja Słowacja Bilans handlu zagranicznego (EUR) maj 367 mln 438,3 mln
15:15 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michael S. Barr)
16:00 USA USA Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu USA
19:30 USA USA Wystąpienie publiczne członkini zarządu Fed (Michelle Bowman)
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -1,9 mln brk -0,2 mln brk -9,16 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto