Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Węgry

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 13 lutego 2024

08:30 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa fin. grudzień
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) grudzień -0,3 % -0,3 % -2,2 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) grudzień -13,7 % -13,7 % -5,5 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) grudzień -8,7 % -8,7 % -5,3 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto