Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 13 lutego 2024

07:30 Francja Francja Stopa bezrobocia s.a. IV kw. 7,5 % 7,4 % 7,5 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wynagrodzenia grudzień
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) grudzień 5,8 % 5,6 % 6,7 %
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) grudzień 6,2 % 6 % 6,7 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Stopa bezrobocia grudzień 3,8 % 4 % 4,2 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych styczeń 14,1 tys. 15,2 tys. 5,5 tys.
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Inflacja konsumencka styczeń
Inflacja CPI (m/m) styczeń 0,2 % 0,6 % 0 %
Inflacja CPI (r/r) styczeń 1,3 % 1,7 % 1,7 %
11:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu ZEW luty 19,9 17,5 15,2
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto