Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 13 lutego 2024

  Chiny - Nowy Rok Księżycowy - dzień wolny
00:30 Australia Australia Indeks zaufania konsumentów luty 6,2 % -1,3 %
01:30 Australia Australia Indeks zaufania biznesu styczeń 1 0
07:30 Francja Francja Stopa bezrobocia s.a. IV kw. 7,5 % 7,4 % 7,5 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wynagrodzenia grudzień
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) grudzień 5,8 % 5,6 % 6,7 %
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) grudzień 6,2 % 6 % 6,7 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Stopa bezrobocia grudzień 3,8 % 4 % 4,2 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych styczeń 14,1 tys. 15,2 tys. 5,5 tys.
08:00 Turcja Turcja Saldo rachunku bieżącego (USD) grudzień -2,09 mld -2,72 mld
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Inflacja konsumencka styczeń
Inflacja CPI (m/m) styczeń 0,2 % 0,6 % 0 %
Inflacja CPI (r/r) styczeń 1,3 % 1,7 % 1,7 %
08:30 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa fin. grudzień
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) grudzień -0,3 % -0,3 % -2,2 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) grudzień -13,7 % -13,7 % -5,5 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. fin. (r/r) grudzień -8,7 % -8,7 % -5,3 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC luty 82,5 82,5
10:00 Czechy Czechy Saldo rachunku bieżącego (CZK) grudzień 13,24 mld 6,5 mld 43,52 mld
11:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu ZEW luty 19,9 17,5 15,2
14:00 Polska Polska Bilans płatniczy grudzień
Saldo rachunku bieżącego (EUR) grudzień -24 mln -250 mln 1203 mln
Saldo obrotów towarowych (EUR) grudzień -556 mln 226 mln
14:00 Rumunia Rumunia Decyzja NBR ws. stóp procentowych luty 7,00 % 7,00 % 7,00 %
14:30 USA USA Inflacja konsumencka styczeń
Inflacja CPI (m/m) styczeń 0,3 % 0,2 % 0,2 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) styczeń 0,4 % 0,3 % 0,3 %
Inflacja CPI (r/r) styczeń 3,1 % 2,9 % 3,4 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) styczeń 3,9 % 3,7 % 3,9 %
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień 8,52 mln brk 2,5 mln brk 0,67 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto