Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Polska

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 22 listopada 2023

09:00 Polska Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC listopad 96,1 94
10:00 Polska Polska Koniunktura gospodarcza listopad
10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka listopad
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej listopad -15,1 -17,9
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej listopad -7,4 -8,1
10:00 Polska Polska Produkcja budowlano-montażowa październik
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) październik 6,8 % 15,2 %
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) październik 9,8 % 10,5 % 11,5 %
10:00 Polska Polska Wyniki sprzedaży detalicznej październik
Sprzedaż detaliczna (m/m) październik 3,5 % -0,7 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) październik 4,8 % 4,5 % 3,6 %
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) październik 2,8 % 1,5 % -0,3 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto