Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 21 listopada 2023

00:01 Australia Australia Wystąpienie publiczne szefowej RBA (Michele Bullock)
01:30 Australia Australia Protokół z posiedzenia RBA listopad
08:00 Szwajcaria Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego (CHF) październik 4,6 mld 5,85 mld 6,28 mld
10:00 Polska Polska Ceny produkcji październik
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (m/m) październik -0,5 % 0,3 %
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (r/r) październik -4,1 % -3,5 % -2,7 %
Ceny produkcji budowlano-montażowej (r/r) październik 8,2 % 8,9 %
10:00 Polska Polska Produkcja przemysłowa październik
Produkcja przemysłowa (m/m) październik 4,1 % 8,2 %
Produkcja przemysłowa (r/r) październik 1,6 % 1,6 % -3,3 %
Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) październik -0,8 % -0,9 %
10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie październik
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) październik 7544,98 7379,88
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw październik 6494,1 tys. 6496,1 tys.
Wynagrodzenie (r/r) październik 12,8 % 11,8 % 10,3 %
Zatrudnienie (r/r) październik -0,1 % 0 % 0 %
14:00 Węgry Węgry Decyzja ws. stóp procentowych listopad 11,50 % 11,50 % 12,25 %
14:30 Kanada Kanada Inflacja konsumencka październik
Inflacja bazowa CPI (m/m) październik 0,3 % -0,1 %
Inflacja CPI (m/m) październik 0,1 % 0,1 % -0,1 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) październik 2,7 % 2,8 %
Inflacja CPI (r/r) październik 3,1 % 3,2 % 3,8 %
14:30 Kanada Kanada Indeks cen nowych domów (m/m) październik 0 % 0 % -0,2 %
16:00 USA USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym październik 3,79 mln 3,91 mln 3,95 mln
17:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
20:00 USA USA Protokół z posiedzenia FOMC listopad
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień 9,05 mln brk 1,33 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto