Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 22 listopada 2023

09:00 Polska Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC listopad 96,1 94
09:35 Australia Australia Wystąpienie publiczne szefowej RBA (Michele Bullock)
10:00 Polska Polska Koniunktura gospodarcza listopad
10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka listopad
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej listopad -15,1 -17,9
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej listopad -7,4 -8,1
10:00 Polska Polska Produkcja budowlano-montażowa październik
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) październik 6,8 % 15,2 %
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) październik 9,8 % 10,5 % 11,5 %
10:00 Polska Polska Wyniki sprzedaży detalicznej październik
Sprzedaż detaliczna (m/m) październik 3,5 % -0,7 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) październik 4,8 % 4,5 % 3,6 %
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) październik 2,8 % 1,5 % -0,3 %
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI listopad -35 -25 -26
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 3 % 2,8 %
14:30 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. (m/m) październik 0 % 0,1 % 0,2 %
14:30 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku wst. (m/m) październik -5,4 % -3,1 % 4 %
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 209 tys. 226 tys. 233 tys.
16:00 USA USA Raport Uniwersytetu Michigan fin. listopad
Indeks Uniwersytetu Michigan fin. listopad 61,3 60,4 63,8
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe fin. listopad 4,5 4,4 4,2
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe fin. listopad 3,2 3,2 3
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień 8,7 mln brk 0,9 mln brk 3,6 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,75 mln brk -0,1 mln brk -1,5 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,02 mln brk -1,4 mln brk
17:30 Kanada Kanada Wystąpienie publiczne szefa BoC (Tiff Macklem)
18:00 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -7 mld 1 mld 60 mld
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 500 500
23:00 Australia Australia Indeks PMI dla przemysłu wst. listopad 47,7 48,2
23:00 Australia Australia Indeks PMI dla usług wst. listopad 46,3 47,9
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto