Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Kanada

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 21 listopada 2023

14:30 Kanada Kanada Inflacja konsumencka październik
Inflacja bazowa CPI (m/m) październik 0,3 % -0,1 %
Inflacja CPI (m/m) październik 0,1 % 0,1 % -0,1 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) październik 2,7 % 2,8 %
Inflacja CPI (r/r) październik 3,1 % 3,2 % 3,8 %
14:30 Kanada Kanada Indeks cen nowych domów (m/m) październik 0 % 0 % -0,2 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto