Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Polska

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 21 marca 2023

09:00 Polska Polska Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC marzec 88,6 89,9
10:00 Polska Polska Produkcja budowlano-montażowa luty
Produkcja budowlano-montażowa s.a. (r/r) luty 6,1 % -0,1 %
Produkcja budowlano-montażowa (r/r) luty 6,6 % 1,2 % 2,4 %
10:00 Polska Polska Wyniki sprzedaży detalicznej luty
Sprzedaż detaliczna (m/m) luty -2,8 % -22,8 %
Sprzedaż detaliczna (r/r) luty 10,8 % 15 % 15,1 %
Sprzedaż detaliczna ceny stałe (r/r) luty -5 % -1,5 % -0,3 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto