Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Azja/Pacyfik

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 6 grudnia 2022

00:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych (r/r) październik 1,2 % 1 % 2,3 %
01:30 Australia Australia Saldo rachunku bieżącego (AUD) III kw. -2,3 mld 10,3 mld 14,7 mld
04:30 Australia Australia Decyzja RBA ws. stóp procentowych grudzień 3,10 % 3,10 % 2,85 %
22:30 Australia Australia Indeks AIG dla usług listopad 45,6 47,7
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto