Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 7 grudnia 2022

01:30 Australia Australia Produkt Krajowy Brutto III kw.
PKB s.a. (k/k) III kw. 0,6 % 0,7 % 0,9 %
PKB s.a. (r/r) III kw. 5,9 % 6,3 % 3,2 %
04:10 Chiny Chiny Handel zagraniczny listopad
Bilans handlu zagranicznego (USD) listopad 69,84 mld 79 mld 85,15 mld
Eksport (r/r) listopad -8,7 % -3,5 % -0,3 %
Import (r/r) listopad -10,6 % -5 % -0,7 %
05:30 Indie Indie Decyzja ws. stóp procentowych grudzień 6,25 % 6,25 % 5,90 %
07:30 Szwajcaria Szwajcaria Sytuacja na rynku pracy listopad
Stopa bezrobocia n.s.a. listopad 2 % 2 % 1,9 %
Stopa bezrobocia s.a. listopad 2 % 2,1 % 2,1 %
08:00 Niemcy Niemcy Produkcja przemysłowa październik
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) październik -0,1 % -0,4 % 1,1 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) październik 0,0 % 3,1 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. (r/r) październik -4,1 % 3 %
08:00 Szwecja Szwecja Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) październik 3,1 % 4,3 %
08:00 Norwegia Norwegia Przetwórstwo przemysłowe (m/m) październik 0,3 % 0,8 %
08:00 Rumunia Rumunia PKB n.s.a. rew. (r/r) III kw. 4 % 4 % 5,1 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Halifax (m/m) listopad -2,3 % -0,2 % -0,4 %
08:45 Francja Francja Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) październik -12,15 mld -16 mld -17,17 mld
09:00 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa wst. październik
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) październik -3,5 % 1,4 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) październik 5,9 % 9,5 % 11,3 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) październik 5,1 % 11,6 %
09:00 Czechy Czechy Bilans handlu zagranicznego (CZK) październik -26,8 mld -12,5 mld -13,9 mld
09:00 Czechy Czechy Produkcja przemysłowa (r/r) październik 3,1 % 7 % 8,3 %
10:00 Włochy Włochy Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) październik -0,4 % -0,6 % 0,5 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Produkt Krajowy Brutto fin. III kw.
PKB s.a. fin. (k/k) III kw. 0,3 % 0,2 % 0,8 %
PKB s.a. fin. (r/r) III kw. 2,3 % 2,1 % 4,2 %
12:00 Chile Chile Inflacja CPI (m/m) listopad 1 % 0,5 % 0,5 %
12:30 Chile Chile Bilans handlu zagranicznego (USD) listopad 285 mln -420 mln 457 mln
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -1,9 % -0,8 %
14:00 Węgry Węgry Protokół z posiedzenia NBH listopad
14:30 USA USA Jednostkowe koszty pracy fin. (k/k) III kw. 2,4 % 3,2 % 8,9 %
14:30 USA USA Wydajność pracy fin. (k/k) III kw. 0,8 % 0,5 % -4,1 %
16:00 Kanada Kanada Decyzja BoC ws. stóp procentowych grudzień 4,25 % 4,25 % 3,75 %
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień -5,19 mln brk -3,9 mln brk -12,58 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 5,32 mln brk 2,9 mln brk 2,77 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień 6,16 mln brk 2,1 mln brk 3,55 mln brk
17:55 Polska Polska Decyzja ws. stóp procentowych grudzień
Stopa referencyjna grudzień 6,75 % 6,75 % 6,75 %
Stopa lombardowa grudzień 7,25 % 7,25 % 7,25 %
Stopa depozytowa grudzień 6,25 % 6,25 % 6,25 %
Stopa redyskontowa grudzień 6,80 % 6,80 % 6,80 %
18:15 Polska Polska Komunikat po posiedzeniu RPP grudzień
21:00 USA USA Kredyt konsumencki (USD) październik 27,1 mld 28,1 mld 25 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto