Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 5 grudnia 2022

? Strefa Euro Strefa Euro Spotkanie ministrów finansów strefy euro (Eurogrupa)
01:00 Australia Australia Inflacja konsumencka - Melbourne Institute (m/m) listopad 1 % 0,4 %
01:30 Australia Australia Zapasy niesprzedanych towarów (k/k) III kw. 1,7 % 0,5 %
02:45 Chiny Chiny Indeks PMI dla usług listopad 46,7 48 48,4
02:45 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
06:00 Indie Indie Indeks PMI dla usług listopad 56,4 55,3 55,1
08:00 Turcja Turcja Inflacja CPI (r/r) listopad 84,4 % 84,6 % 85,5 %
08:00 Turcja Turcja Inflacja PPI (r/r) listopad 136 % 157,7 %
09:00 Węgry Węgry Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) październik 0,6 % 3 %
09:00 Słowacja Słowacja Sprzedaż detaliczna (r/r) październik -4,4 % -4,9 %
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla usług listopad 51,2 50,5 49,7
09:30 Szwecja Szwecja Protokół z posiedzenia Riksbank listopad
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla usług listopad 49,5 48 46,4
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla usług fin. listopad 49,3 49,4 51,7
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług fin. listopad 46,1 46,4 46,5
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług fin. listopad 48,5 48,6 48,6
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług fin. listopad 48,8 48,8 48,8
10:30 Strefa Euro Strefa Euro Indeks Sentix grudzień -21 -27,5 -30,9
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Sprzedaż detaliczna październik
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) październik -1,8 % -1,8 % 0,8 %
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) październik -2,7 % -2,6 % 0 %
14:30 Kanada Kanada Pozwolenia na budowę domów (m/m) październik -1,4 % 2,2 % -18,2 %
15:45 USA USA Indeks PMI dla usług fin. listopad 46,2 46,1 47,8
16:00 USA USA Raport ISM dla usług listopad
Indeks ISM dla usług listopad 56,5 53,1 54,4
Indeks aktywności biznesowej listopad 64,7 55,7
Indeks zatrudnienia (ISM dla usług) listopad 51,5 49,1
Indeks cen płaconych (ISM dla usług) listopad 70 70,7
16:00 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. fin. (m/m) październik 0,5 % 0,5 % -0,9 %
16:00 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku fin. (m/m) październik 1,1 % 1 % 0,3 %
16:00 USA USA Zamówienia w przemyśle (m/m) październik 1 % 0,6 % 0,3 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto