Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 18 stycznia 2022

03:45 Japonia Decyzja BoJ ws. stóp procentowych styczeń -0,1 % -0,1 % -0,1 %
05:30 Japonia Produkcja przemysłowa fin. listopad
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) listopad 7 % 7,2 % 1,8 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) listopad 5,1 % 5,4 % -4,1 %
07:30 Japonia Konferencja prasowa po posiedzeniu BoJ styczeń
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wynagrodzenia listopad
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) listopad 4,2 % 4,2 % 4,9 %
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) listopad 3,8 % 3,8 % 4,3 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Stopa bezrobocia listopad 4,1 % 4,2 % 4,2 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych grudzień -43,3 tys. -38,6 tys. -95,1 tys.
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Inflacja producencka grudzień
Ceny producentów (m/m) grudzień 0,0 % 0,2 %
Ceny producentów i importu (m/m) grudzień -0,1 % 0,4 % 0,5 %
Ceny producentów (r/r) grudzień 3,1 % 3,4 %
Ceny producentów i importu (r/r) grudzień 5,1 % 5,8 %
10:00 Włochy Włochy Bilans handlu zagranicznego (EUR) listopad 4,16 mld 4,23 mld 3,89 mld
11:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu ZEW styczeń 51,7 32,5 29,9
14:15 Kanada Kanada Rozpoczęte budowy domów grudzień 236,1 tys. 279 tys. 303,8 tys.
14:30 USA USA Indeks NY Empire State styczeń -0,7 27,9 31,9
16:00 USA USA Indeks rynku nieruchomości - NAHB styczeń 83 84 84
22:00 USA USA Napływ kapitałów do USA listopad
Miesięczny napływ kapitałów netto (USD) listopad 223,9 mld 139,3 mld
Napływ kapitałów długoterminowych (USD) listopad 137,4 mld 37,5 mld 7,1 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto