Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 19 stycznia 2022

00:30 Australia Australia Indeks zaufania konsumentów styczeń -2 % -1 %
08:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka fin. grudzień
Inflacja CPI fin. (m/m) grudzień 0,5 % 0,5 % -0,2 %
Inflacja HICP fin. (m/m) grudzień 0,3 % 0,3 % 0,3 %
Inflacja CPI fin. (r/r) grudzień 5,3 % 5,3 % 5,2 %
Inflacja HICP fin. (r/r) grudzień 5,7 % 5,7 % 6 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja konsumencka grudzień
Inflacja CPI (m/m) grudzień 0,5 % 0,7 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) grudzień 0,5 % 0,5 %
Inflacja RPI (m/m) grudzień 1,1 % 0,7 %
Inflacja CPI (r/r) grudzień 5,4 % 5,2 % 5,1 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) grudzień 4,2 % 4 % 4 %
Inflacja RPI (r/r) grudzień 7,5 % 7,2 % 7,1 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka grudzień
Inflacja PPI (m/m) grudzień 0,3 % 1 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) grudzień 0,5 % 0,8 %
Inflacja PPI (r/r) grudzień 9,3 % 9,4 % 9,4 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) grudzień 8,7 % 8,2 %
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Bilans płatniczy listopad
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) listopad 25,9 mld 20,5 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) listopad 23,6 mld 18,1 mld
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień 2,3 % 1,4 %
14:30 Kanada Kanada Inflacja konsumencka grudzień
Inflacja bazowa CPI (m/m) grudzień 0,0 % 0,0 %
Inflacja CPI (m/m) grudzień -0,1 % -0,1 % 0,2 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) grudzień 4 % 3,5 % 3,6 %
Inflacja CPI (r/r) grudzień 4,8 % 4,8 % 4,7 %
14:30 Kanada Kanada Sprzedaż hurtowników (m/m) listopad 3,5 % 2,8 % 1,4 %
14:30 USA USA Pozwolenia na budowę domów grudzień 1873 tys. 1700 tys. 1717 tys.
14:30 USA USA Rozpoczęte budowy domów grudzień 1702 tys. 1650 tys. 1678 tys.
15:15 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
16:32 Australia Australia Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board listopad 0,4 % 0,3 %
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień 1,4 mln brk -1,5 mln brk -1,08 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto