Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 17 stycznia 2022

  USA - Dzień Martina Luthera Kinga - dzień wolny
00:50 Japonia Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m) listopad 3,4 % 1,4 % 3,8 %
03:00 Chiny Chiny Produkt Krajowy Brutto IV kw.
PKB (k/k) IV kw. 1,6 % 1,1 % 0,2 %
PKB (r/r) IV kw. 4 % 3,6 % 4,9 %
03:00 Chiny Chiny Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) grudzień 4,9 % 4,8 % 5,2 %
03:00 Chiny Chiny Produkcja przemysłowa (r/r) grudzień 4,3 % 3,6 % 3,8 %
03:00 Chiny Chiny Sprzedaż detaliczna (r/r) grudzień 1,7 % 3,7 % 3,9 %
08:00 Norwegia Norwegia Bilans handlu zagranicznego (NOK) grudzień 106 mld 77,57 mld
09:00 Czechy Czechy Inflacja producencka grudzień
Inflacja PPI (m/m) grudzień -0,1 % 0,5 % 1,2 %
Inflacja PPI (r/r) grudzień 13,2 % 13,9 % 13,5 %
10:00 Włochy Włochy Inflacja konsumencka fin. grudzień
Inflacja CPI fin. (m/m) grudzień 0,4 % 0,4 % 0,6 %
Inflacja CPI fin. (r/r) grudzień 3,9 % 3,9 % 3,7 %
14:00 Polska Polska Wskaźniki inflacji bazowej grudzień
Inflacja bez cen administrowanych (r/r) grudzień 8,5 % 7,5 %
Inflacja bez cen najbardziej zmiennych (r/r) grudzień 6,7 % 5,9 %
Inflacja bez cen żywności i energii (r/r) grudzień 5,3 % 5,2 % 4,7 %
Inflacja - 15% średnia obcięta (r/r) grudzień 6,4 % 5,5 %
14:30 Kanada Kanada Produkcja sprzedana (m/m) listopad 2,6 % 1,7 % 4,6 %
22:00 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Indeks zaufania biznesu IV kw. -28 -12 -11
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto