Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 14 stycznia 2022

03:49 Chiny Chiny Handel zagraniczny grudzień
Bilans handlu zagranicznego (USD) grudzień 94,46 mld 74,5 mld 71,72 mld
Eksport (r/r) grudzień 20,9 % 20 % 22 %
Import (r/r) grudzień 19,5 % 26,3 % 31,7 %
07:30 Indie Indie Inflacja WPI (r/r) grudzień 13,56 % 13,6 % 14,2 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Miesięczny PKB listopad
PKB (m/m) listopad 0,9 % 0,4 % 0,2 %
PKB (k/k) listopad 1,1 % 0,8 % 0,9 %
PKB (r/r) listopad 8 % 7,5 % 5,1 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wyniki produkcji przemysłowej listopad
Produkcja przemysłowa (m/m) listopad 1 % 0,2 % -0,5 %
Przetwórstwo przemysłowe (m/m) listopad 1,1 % 0,2 % 0,1 %
Produkcja przemysłowa (r/r) listopad 0,1 % 0,5 % 1,2 %
Przetwórstwo przemysłowe (r/r) listopad 0,4 % -0,3 % 1,1 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Bilans handlu zagranicznego (GPB) listopad -11,3 mld -14,15 mld -11,8 mld
08:00 Rumunia Rumunia Inflacja CPI (r/r) grudzień 8,2 % 7,8 % 7,8 %
08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka fin. grudzień
Inflacja CPI fin. (m/m) grudzień 0,2 % 0,2 % 0,4 %
Inflacja HICP fin. (m/m) grudzień 0,2 % 0,2 % 0,4 %
Inflacja CPI fin. (r/r) grudzień 2,8 % 2,8 % 2,8 %
Inflacja HICP fin. (r/r) grudzień 3,4 % 3,4 % 3,4 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Inflacja konsumencka grudzień
Inflacja CPI (m/m) grudzień 1,2 % 1,3 % 0,3 %
Inflacja HICP (m/m) grudzień 1,1 % 1,2 % 0,2 %
Inflacja CPI (r/r) grudzień 6,5 % 6,7 % 5,5 %
Inflacja HICP (r/r) grudzień 6,6 % 6,7 % 5,5 %
09:00 Słowacja Słowacja Inflacja konsumencka grudzień
Inflacja CPI (m/m) grudzień 0,2 % 0,2 % 0,5 %
Inflacja CPI (r/r) grudzień 5,8 % 5,9 % 5,6 %
09:00 Węgry Węgry Inflacja konsumencka grudzień
Inflacja CPI (m/m) grudzień 0,3 % 0,7 %
Inflacja CPI (r/r) grudzień 7,4 % 7,2 % 7,4 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC grudzień 90,7 89,4
09:30 Szwecja Szwecja Inflacja konsumencka grudzień
Inflacja CPI (m/m) grudzień 1,3 % 1,2 % 0,5 %
Inflacja bazowa CPI CPIF (m/m) grudzień 0,4 % 0,4 % 0,1 %
Inflacja CPI (r/r) grudzień 3,9 % 3,8 % 3,3 %
Inflacja bazowa CPI CPIF (r/r) grudzień 1,7 % 1,7 % 1,9 %
10:00 Polska Polska Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych fin. grudzień
Inflacja CPI fin. (m/m) grudzień 0,9 % 0,9 % 1 %
Inflacja CPI fin. (r/r) grudzień 8,6 % 8,6 % 7,8 %
10:00 Niemcy Niemcy Szacunki rocznej dynamiki PKB (r/r) 2021 2,7 % 2,7 % -4,6 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Handel zagraniczny listopad
Bilans handlu zagranicznego n.s.a. (EUR) listopad -1,5 mld 3,3 mld
Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) listopad -1,3 mld 1,6 mld 1,8 mld
11:30 Hiszpania Hiszpania Wystąpienie publiczne szefa Banku Hiszpanii (Pablo Hernández de Cos)
14:15 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
14:30 USA USA Ceny importu i eksportu grudzień
Ceny eksportu (m/m) grudzień -1,8 % 0,3 % 0,8 %
Ceny eksportu bez towarów rolniczych (m/m) grudzień -2,1 % 0,6 %
Ceny importu (m/m) grudzień -0,2 % 0,2 % 0,7 %
Ceny importu bez ropy (m/m) grudzień 0,5 % 0,5 %
14:30 USA USA Wyniki sprzedaży detalicznej grudzień
Sprzedaż detaliczna (m/m) grudzień -1,9 % 0,0 % 0,2 %
Sprzedaż bez samochodów (m/m) grudzień -2,3 % 0,2 % 0,1 %
Sprzedaż bez samochodów i paliw (m/m) grudzień -2,5 % -0,1 %
15:15 USA USA Produkcja przemysłowa (m/m) grudzień -0,1 % 0,3 % 0,7 %
15:15 USA USA Wykorzystanie mocy produkcyjnych grudzień 76,5 % 76,9 % 76,6 %
16:00 USA USA Raport Uniwersytetu Michigan wst. styczeń
Indeks Uniwersytetu Michigan wst. styczeń 68,8 70,1 70,6
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe wst. styczeń 4,9 4,8
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe wst. styczeń 3,1 2,9
16:00 USA USA Zapasy niesprzedanych towarów (m/m) listopad 1,3 % 1,3 % 1,3 %
16:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
17:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 492 481
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto