Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Szwecja

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 26 listopada 2021

09:00 Szwecja Szwecja Indeks zaufania konsumentów listopad 99,7 102,9
09:00 Szwecja Szwecja Indeks zaufania w przemyśle listopad 126,6 128,4
09:30 Szwecja Szwecja Wyniki sprzedaży detalicznej październik
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (m/m) październik 0,4 % -0,2 %
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) październik 5,2 % 4,9 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto