Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 25 listopada 2021

  USA - Święto Dziękczynienia - dzień wolny
01:30 Australia Australia Nakłady kapitałowe sektora prywatnego s.a. (k/k) III kw. -2,2 % -2,1 % 3,4 %
08:00 Niemcy Niemcy Produkt Krajowy Brutto fin. III kw.
PKB s.a. fin. (k/k) III kw. 1,7 % 1,8 % 2,0 %
PKB n.s.a. fin. (r/r) III kw. 2,5 % 2,5 % 10,4 %
08:00 Niemcy Niemcy Indeks zaufania konsumentów - GfK grudzień -1,6 -0,5 1
08:00 Norwegia Norwegia Stopa bezrobocia s.a. wrzesień 3,6 % 4,0 %
09:30 Szwecja Szwecja Decyzja ws. stóp procentowych listopad
Stopa procentowa listopad 0,0 % 0,0 % 0,0 %
09:30 Szwecja Szwecja Inflacja PPI (r/r) październik 16,8 % 17,2 %
10:00 Polska Polska Stopa bezrobocia październik 5,5 % 5,5 % 5,6 %
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Sprzedaż detaliczna wg CBI listopad 39 35 30
13:30 Strefa Euro Strefa Euro Protokół z posiedzenia ECB październik
14:30 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
18:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto