Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 26 listopada 2021

  USA - sesja skrócona - koniec o 19:00 CET
00:30 Japonia Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) listopad 0,3 % 0,4 % 0,1 %
01:30 Australia Australia Sprzedaż detaliczna (m/m) październik 4,9 % 2,2 % 1,3 %
08:00 Niemcy Niemcy Ceny importu październik
Ceny importu (m/m) październik 3,8 % 2,1 % 1,3 %
Ceny importu (r/r) październik 21,7 % 19,5 % 17,7 %
08:00 Norwegia Norwegia Sprzedaż detaliczna bez samochodów s.a. (m/m) październik 1 % 0,4 %
08:45 Francja Francja Indeks zaufania gospodarstw domowych listopad 99 98 99
09:00 Szwajcaria Szwajcaria Produkt Krajowy Brutto III kw.
PKB s.a. (k/k) III kw. 1,7 % 2 % 1,8 %
PKB n.s.a. (r/r) III kw. 4,1 % 3,2 % 8,6 %
09:00 Słowacja Słowacja Inflacja producencka październik
Inflacja PPI (m/m) październik 2,8 % 1,4 %
Inflacja PPI (r/r) październik 11,3 % 8,5 %
09:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezeski ECB (Christine Lagarde)
09:00 Szwecja Szwecja Indeks zaufania konsumentów listopad 99,7 102,9
09:00 Szwecja Szwecja Indeks zaufania w przemyśle listopad 126,6 128,4
09:30 Szwecja Szwecja Wyniki sprzedaży detalicznej październik
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (m/m) październik 0,4 % -0,2 %
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) październik 5,2 % 4,9 %
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Podaż pieniądza M3 (r/r) październik 7,7 % 7,4 % 7,4 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto