Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Azja/Pacyfik

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 24 lutego 2021

01:30 Australia Australia Indeks wynagrodzeń (k/k) IV kw. 0,6 % 0,3 % 0,1 %
02:00 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych luty 0,25 % 0,25 % 0,25 %
02:00 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Protokół z posiedzenia RBNZ IV kw.
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto