Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 25 lutego 2021

01:30 Australia Australia Nakłady kapitałowe sektora prywatnego s.a. (k/k) IV kw. 3,0 % -3,0 %
08:00 Niemcy Niemcy Indeks zaufania konsumentów - GfK marzec -12,9 -14,0 -15,5
08:45 Francja Francja Indeks zaufania gospodarstw domowych luty 91 92
09:00 Węgry Węgry Wynagrodzenia (r/r) grudzień 10,6 % 8,6 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC luty 160,6 161,8
09:00 Szwecja Szwecja Indeks zaufania konsumentów luty 97,5 93,1
09:00 Szwecja Szwecja Indeks zaufania w przemyśle luty 114,6 113,3
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Podaż pieniądza M3 (r/r) styczeń 12,5 % 12,5 % 12,3 %
10:15 Słowacja Słowacja Saldo rachunku bieżącego (EUR) grudzień -186 mln 229 mln
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Koniunktura gospodarcza luty
Indeks nastrojów w gospodarce luty 93,4 92,3 91,5
Indeks nastrojów konsumentów luty -14,8 -14,8 -15,5
Indeks nastrojów producentów luty -3,3 -4,5 -6,1
Indeks nastrojów w usługach luty -17,1 -18,3 -17,7
Indeks nastrojów biznesu luty -0,14 -0,31
14:30 USA USA Produkt Krajowy Brutto rew. IV kw.
PKB (annualizowany) rew. IV kw. 4,1 % 4,0 % 33,4 %
Konsumpcja prywatna (annualizowana) rew. IV kw. 2,4 % 2,5 % 41,0 %
Deflator PKB rew. (k/k) IV kw. 2,0 % 1,9 % 3,7 %
PCE core rew. (k/k) IV kw. 1,4 % 1,4 % 3,4 %
14:30 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. wst. (m/m) styczeń 1,4 % 0,7 % 1,7 %
14:30 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku wst. (m/m) styczeń 3,4 % 1,1 % 1,2 %
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 730 tys. 820 tys. 841 tys.
14:30 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
16:00 USA USA Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m) styczeń -2,8 % 0,2 % 0,5 %
16:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -338 mld -320 mld -237 mld
17:00 USA USA Indeks Kansas City Fed dla przemysłu luty 26 22
17:10 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles)
18:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
21:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
22:45 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Bilans handlu zagranicznego (NZD) styczeń -626 mln -630 mln 69 mln
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto