Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 5 lutego 2021

00:30 Japonia Wydatki gospodarstw domowych (r/r) grudzień -0,6 % -2,4 % 1,1 %
01:30 Australia Australia Sprzedaż detaliczna (m/m) grudzień -4,1 % -4,2 % 7,1 %
01:30 Australia Australia Raport RBA nt. polityki monetarnej I kw.
05:32 Indie Indie Decyzja ws. stóp procentowych luty 4,00 % 4,00 % 4,00 %
08:00 Niemcy Niemcy Zamówienia w przemyśle grudzień
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) grudzień -1,9 % -1,0 % 2,7 %
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) grudzień 10,2 % 8,9 %
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) grudzień 6,4 % 6,7 %
08:00 Norwegia Norwegia Przetwórstwo przemysłowe (m/m) grudzień -0,2 % 1,5 %
08:45 Francja Francja Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR) grudzień -3,39 mld -4,2 mld -3,79 mld
09:00 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa wst. grudzień
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) grudzień -2,4 % -1,2 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) grudzień 5,8 % 2,0 % 3,4 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) grudzień 1,1 % 1,6 %
09:00 Czechy Czechy Sprzedaż detaliczna bez samochodów (r/r) grudzień 3,7 % -1,3 % -6,2 %
09:30 Szwecja Szwecja Produkcja przemysłowa s.a. (r/r) grudzień 5,9 % 1,2 %
09:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks cen nieruchomości - Halifax (m/m) styczeń -0,3 % 0,3 % 0,0 %
10:00 Czechy Czechy Stopa bezrobocia styczeń 4,3 % 4,4 % 4,0 %
10:00 Włochy Włochy Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) grudzień 2,5 % 3,2 % -7,3 %
13:15 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
14:00 Polska Polska Protokół z posiedzenia RPP styczeń
14:00 Polska Polska Wystąpienie publiczne szefa NBP (Adam Glapiński)
14:30 USA USA Sytuacja na rynku pracy styczeń
Stopa bezrobocia styczeń 6,3 % 6,7 % 6,7 %
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym styczeń 49 tys. 50 tys. -227 tys.
Płaca godzinowa (m/m) styczeń 0,2 % 0,3 % 1,0 %
Długość tygodnia pracy styczeń 35,0 godz. 34,7 godz. 34,7 godz.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym styczeń 6 tys. 45 tys. -204 tys.
Płaca godzinowa (r/r) styczeń 5,4 % 5,1 % 5,4 %
14:30 Kanada Kanada Sytuacja na rynku pracy styczeń
Stopa bezrobocia styczeń 9,4 % 8,9 % 8,6 %
Zmiana zatrudnienia styczeń -212,8 tys. -47,5 tys. -62,6 tys.
Zmiana zatrudnienia na pełny etat styczeń 12,6 tys. 36,5 tys.
Zmiana zatrudnienia na część etatu styczeń -225,4 tys. -99,0 tys.
14:30 USA USA Handel zagraniczny grudzień
Bilans handlu zagranicznego (USD) grudzień -66,6 mld -65,7 mld -69,0 mld
Eksport (USD) grudzień 190,0 mld 184,2 mld
Import (USD) grudzień 256,6 mld 252,3 mld
14:30 Kanada Kanada Bilans handlu zagranicznego (CAD) grudzień -1,67 mld -3,0 mld -3,56 mld
14:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wystąpienie publiczne szefa BoE (Andrew Bailey)
14:30 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Luis de Guindos)
16:00 Kanada Kanada Indeks Ivey PMI s.a. styczeń 48,4 49,5 46,7
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 299 295
21:00 USA USA Kredyt konsumencki (USD) grudzień 9,7 mld 12,1 mld 13,9 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto