Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 14 grudnia 2020

00:50 Japonia Indeks Tankan dla przemysłu IV kw. -10 -15 -27
00:50 Japonia Indeks Tankan dla usług IV kw. -5 -6 -12
02:30 Chiny Chiny Ceny nieruchomości (r/r) listopad 4,0 % 4,3 %
05:30 Japonia Produkcja przemysłowa fin. październik
Produkcja przemysłowa s.a. fin. (m/m) październik 4,0 % 3,8 % 3,9 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. fin. (r/r) październik -3,0 % -3,2 % -9,0 %
07:30 Indie Indie Inflacja WPI (r/r) listopad 1,55 % 1,62 % 1,48 %
08:00 Rumunia Rumunia Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) październik 2,1 % 1,5 %
08:00 Turcja Turcja Produkcja przemysłowa (r/r) październik 10,2 % 9,0 % 8,3 %
09:00 Słowacja Słowacja Inflacja konsumencka listopad
Inflacja CPI (m/m) listopad 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Inflacja CPI (r/r) listopad 1,5 % 1,5 % 1,6 %
10:00 Czechy Czechy Saldo rachunku bieżącego (CZK) październik 7,76 mld 27,0 mld 32,81 mld
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Produkcja przemysłowa październik
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) październik 2,1 % 2,0 % 0,1 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) październik -3,8 % -4,4 % -6,3 %
13:00 Indie Indie Inflacja CPI (r/r) listopad 6,93 % 7,1 % 7,61 %
14:00 Polska Polska Bilans płatniczy październik
Saldo rachunku bieżącego (EUR) październik 2241 mln 1086 mln 1072 mln
Saldo obrotów towarowych (EUR) październik 1732 mln 1238 mln
21:00 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Indeks zaufania konsumentów IV kw. 106,0 95,1
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto