Kalendarium wydarzeń gospodarczych - USA

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 4 grudnia 2020

14:30 USA USA Sytuacja na rynku pracy listopad
Płaca godzinowa (m/m) listopad 0,3 % 0,1 % 0,1 %
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym listopad 245 tys. 469 tys. 610 tys.
Długość tygodnia pracy listopad 34,8 godz. 34,8 godz. 34,8 godz.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym listopad 344 tys. 589 tys. 877 tys.
Stopa bezrobocia listopad 6,7 % 6,8 % 6,9 %
Płaca godzinowa (r/r) listopad 4,4 % 4,3 % 4,4 %
14:30 USA USA Handel zagraniczny październik
Import (USD) październik 245,1 mld 240,1 mld
Eksport (USD) październik 182,0 mld 178,05 mld
Bilans handlu zagranicznego (USD) październik -63,1 mld -64,8 mld -62,1 mld
15:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)
16:00 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. fin. (m/m) październik 1,3 % 1,3 % 1,5 %
16:00 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku fin. (m/m) październik 1,3 % 1,3 % 2,1 %
16:00 USA USA Zamówienia w przemyśle (m/m) październik 1,0 % 0,8 % 1,3 %
16:00 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michelle Bowman)
17:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 246 241
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto