Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 3 grudnia 2020

01:30 Australia Australia Bilans handlu zagranicznego (AUD) październik 7,46 mld 5,8 mld 5,82 mld
02:45 Chiny Chiny Indeks PMI dla usług listopad 57,8 56,8 56,8
06:00 Indie Indie Indeks PMI dla usług listopad 53,7 55,5 54,1
08:00 Turcja Turcja Inflacja CPI (r/r) listopad 14,0 % 12,6 % 11,9 %
08:00 Turcja Turcja Inflacja PPI (r/r) listopad 23,1 % 18,2 %
09:00 Węgry Węgry Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) październik -1,9 % -2,0 %
09:00 Słowacja Słowacja Sprzedaż detaliczna (r/r) październik 2,8 % 5,8 %
09:15 Hiszpania Hiszpania Indeks PMI dla usług listopad 39,5 36,6 41,4
09:45 Włochy Włochy Indeks PMI dla usług listopad 39,4 41,3 46,7
09:50 Francja Francja Indeks PMI dla usług fin. listopad 38,8 38,0 46,5
09:55 Niemcy Niemcy Indeks PMI dla usług fin. listopad 46,0 46,2 49,5
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Indeks PMI dla usług fin. listopad 41,7 41,3 46,9
10:30 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Indeks PMI dla usług fin. listopad 47,6 45,8 51,4
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Sprzedaż detaliczna październik
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) październik 1,5 % 0,8 % -1,7 %
Sprzedaż detaliczna w.d.a. (r/r) październik 4,3 % 2,7 % 2,5 %
13:30 USA USA Raport Challengera listopad 64,8 tys. 80,67 tys.
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 712 tys. 775 tys. 787 tys.
15:45 USA USA Indeks PMI dla usług fin. listopad 58,4 57,7 56,9
16:00 USA USA Raport ISM dla usług listopad
Indeks zatrudnienia (ISM dla usług) listopad 51,5 50,1
Indeks cen płaconych (ISM dla usług) listopad 66,1 63,9
Indeks aktywności biznesowej listopad 58,0 60,9 61,2
Indeks ISM dla usług listopad 55,9 56,0 56,6
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień -1 mld -12 mld -18 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto