Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 4 grudnia 2020

01:30 Australia Australia Sprzedaż detaliczna (m/m) październik 1,4 % 1,6 % -1,1 %
05:32 Indie Indie Decyzja ws. stóp procentowych grudzień 4,00 % 4,00 % 4,00 %
08:00 Niemcy Niemcy Zamówienia w przemyśle październik
Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m) październik 2,9 % 1,5 % 1,1 %
Zamówienia w przemyśle n.s.a. (r/r) październik 2,4 % 1,9 %
Zamówienia w przemyśle w.d.a. (r/r) październik 1,8 % 0,2 % -1,1 %
09:00 Węgry Węgry Produkcja przemysłowa wst. październik
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) październik 2,8 % 2,3 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. wst. (r/r) październik 2,7 % -1,0 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) październik 0,6 % 1,0 % 2,2 %
09:00 Słowacja Słowacja PKB fin. (r/r) III kw. -2,4 % -2,4 % -12,1 %
09:07 Czechy Czechy Stopa bezrobocia listopad 3,8 % 3,8 % 3,7 %
10:00 Włochy Włochy Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) październik 0,6 % 0,2 % -0,7 %
14:00 Polska Polska Protokół z posiedzenia RPP listopad
14:30 USA USA Sytuacja na rynku pracy listopad
Płaca godzinowa (m/m) listopad 0,3 % 0,1 % 0,1 %
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym listopad 245 tys. 469 tys. 610 tys.
Długość tygodnia pracy listopad 34,8 godz. 34,8 godz. 34,8 godz.
Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym listopad 344 tys. 589 tys. 877 tys.
Stopa bezrobocia listopad 6,7 % 6,8 % 6,9 %
Płaca godzinowa (r/r) listopad 4,4 % 4,3 % 4,4 %
14:30 USA USA Handel zagraniczny październik
Import (USD) październik 245,1 mld 240,1 mld
Eksport (USD) październik 182,0 mld 178,05 mld
Bilans handlu zagranicznego (USD) październik -63,1 mld -64,8 mld -62,1 mld
14:30 Kanada Kanada Sytuacja na rynku pracy listopad
Zmiana zatrudnienia na pełny etat listopad 99,4 tys. 69,1 tys.
Zmiana zatrudnienia na część etatu listopad -37,4 tys. 14,5 tys.
Stopa bezrobocia listopad 8,5 % 8,9 % 8,9 %
Zmiana zatrudnienia listopad 62,0 tys. 20,0 tys. 83,6 tys.
14:30 Kanada Kanada Bilans handlu zagranicznego (CAD) październik -3,76 mld -3,0 mld -3,82 mld
15:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)
16:00 USA USA Zamówienia na dobra bez środków trans. fin. (m/m) październik 1,3 % 1,3 % 1,5 %
16:00 USA USA Zamówienia na dobra trwałego użytku fin. (m/m) październik 1,3 % 1,3 % 2,1 %
16:00 USA USA Zamówienia w przemyśle (m/m) październik 1,0 % 0,8 % 1,3 %
16:00 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Michelle Bowman)
17:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 246 241
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto