Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Azja/Pacyfik

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 18 listopada 2020

00:50 Japonia Handel zagraniczny październik
Bilans handlu zagranicznego (JPY) październik 872,9 mld 250 mld 687,8 mld
Import (r/r) październik -13,3 % -9,0 % -17,4 %
Eksport (r/r) październik -0,2 % -4,5 % -4,9 %
01:30 Australia Australia Indeks wynagrodzeń (k/k) III kw. 0,1 % 0,2 % 0,2 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto