Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 18 listopada 2020

00:50 Japonia Handel zagraniczny październik
Bilans handlu zagranicznego (JPY) październik 872,9 mld 250 mld 687,8 mld
Import (r/r) październik -13,3 % -9,0 % -17,4 %
Eksport (r/r) październik -0,2 % -4,5 % -4,9 %
01:30 Australia Australia Indeks wynagrodzeń (k/k) III kw. 0,1 % 0,2 % 0,2 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja konsumencka październik
Inflacja CPI (m/m) październik 0,0 % -0,1 % 0,4 %
Inflacja bazowa CPI (m/m) październik 0,2 % 0,1 % 0,6 %
Inflacja RPI (m/m) październik 0,0 % -0,1 % 0,3 %
Inflacja CPI (r/r) październik 0,7 % 0,6 % 0,5 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) październik 1,5 % 1,3 % 1,3 %
Inflacja RPI (r/r) październik 1,3 % 1,2 % 1,1 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Inflacja producencka październik
Inflacja PPI (m/m) październik 0,0 % 0,1 % -0,1 %
Inflacja bazowa PPI (m/m) październik 0,1 % 0,1 % 0,2 %
Inflacja PPI (r/r) październik -1,4 % -0,7 % -0,9 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) październik 0,5 % 0,4 % 0,3 %
09:00 Słowacja Słowacja Inflacja HICP (r/r) październik 1,6 % 1,6 % 1,4 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja konsumencka październik
Inflacja bazowa HICP (m/m) październik 0,1 % 0,1 % 0,2 %
Inflacja HICP (m/m) październik 0,2 % 0,2 % 0,1 %
Inflacja HICP (r/r) październik -0,3 % -0,3 % -0,3 %
Inflacja bazowa HICP (r/r) październik 0,2 % 0,2 % 0,2 %
12:30 Chile Chile PKB (r/r) III kw. -9,1 % -9,2 % -14,1 %
13:00 USA USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -0,3 % -0,5 %
14:30 Kanada Kanada Inflacja konsumencka październik
Inflacja bazowa CPI (m/m) październik 0,4 % 0,1 %
Inflacja CPI (m/m) październik 0,4 % 0,2 % -0,1 %
Inflacja bazowa CPI (r/r) październik 1,0 % 1,0 %
Inflacja CPI (r/r) październik 0,7 % 0,4 % 0,5 %
14:30 USA USA Pozwolenia na budowę domów październik 1545 tys. 1560 tys. 1545 tys.
14:30 USA USA Rozpoczęte budowy domów październik 1530 tys. 1460 tys. 1459 tys.
16:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Chicago (Charles Evans)
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw tydzień
Zmiana zapasów ropy tydzień 0,77 mln brk 1,95 mln brk 4,28 mln brk
Zmiana zapasów benzyny tydzień 2,61 mln brk 0,45 mln brk -2,3 mln brk
Zmiana zapasów destylatów tydzień -5,22 mln brk -1,35 mln brk -5,35 mln brk
18:15 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
19:20 USA USA Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto