Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 19 listopada 2020

01:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
01:30 Australia Australia Sytuacja na rynku pracy październik
Stopa bezrobocia październik 7,0 % 7,2 % 6,9 %
Zmiana zatrudnienia październik 178,8 tys. -30,0 tys. -42,5 tys.
08:00 Szwajcaria Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego (CHF) październik 3,86 mld 3,55 mld 3,05 mld
08:30 Szwajcaria Szwajcaria Produkcja przemysłowa (r/r) III kw. -5,1 % -8,6 %
09:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
09:30 Szwecja Szwecja Stopa bezrobocia październik 7,8 % 8,3 %
10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie październik
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) październik 5458,88 5371,56
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw październik 6318,3 tys. 6312,4 tys.
Wynagrodzenie (r/r) październik 4,7 % 4,6 % 5,6 %
Zatrudnienie (r/r) październik -1,0 % -1,1 % -1,2 %
10:00 Polska Polska Koniunktura konsumencka listopad
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej listopad -29,2 -20,0
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej listopad -30,1 -19,2
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Bilans płatniczy wrzesień
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (EUR) wrzesień 33,5 mld 21,8 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (EUR) wrzesień 25,18 mld 18,1 mld 19,94 mld
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
12:00 Turcja Turcja Decyzja ws. stóp procentowych listopad
Stopa benchmarkowa - jednotygodniowa listopad 15,0 % 15,0 % 10,25 %
Stopa pożyczkowa - overnight listopad 16,5 % 16,5 % 11,75 %
Stopa depozytowa - overnight listopad 13,5 % 8,75 %
Stopa płynnościowa listopad 19,5 % 18,75 % 14,75 %
12:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI listopad -40 -39 -34
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 742 tys. 707 tys. 711 tys.
14:30 USA USA Indeks Fed z Filadelfii listopad 26,3 22,0 32,3
14:30 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
16:00 USA USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym październik 6,85 mln 6,45 mln 6,57 mln
16:00 USA USA Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board październik 0,7 % 0,7 % 0,7 %
16:15 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 31 mld 22 mld 8 mld
17:00 USA USA Indeks Kansas City Fed dla przemysłu listopad 20 23
18:35 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto