Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Chiny

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 19 października 2020

04:00 Chiny Chiny Produkt Krajowy Brutto III kw.
PKB (k/k) III kw. 2,7 % 3,2 % 11,7 %
PKB (r/r) III kw. 4,9 % 5,2 % 3,2 %
04:00 Chiny Chiny Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) wrzesień 0,8 % 0,8 % -0,3 %
04:00 Chiny Chiny Produkcja przemysłowa (r/r) wrzesień 6,9 % 5,8 % 5,6 %
04:00 Chiny Chiny Sprzedaż detaliczna (r/r) wrzesień 3,3 % 1,8 % 0,5 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto