Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 19 października 2020

01:50 Japonia Handel zagraniczny wrzesień
Bilans handlu zagranicznego (JPY) wrzesień 675,0 mld 990,0 mld 248,6 mld
Import (r/r) wrzesień -17,2 % -21,4 % -20,8 %
Eksport (r/r) wrzesień -4,9 % -2,4 % -14,8 %
04:00 Chiny Chiny Produkt Krajowy Brutto III kw.
PKB (k/k) III kw. 2,7 % 3,2 % 11,7 %
PKB (r/r) III kw. 4,9 % 5,2 % 3,2 %
04:00 Chiny Chiny Inwestycje w aglomeracjach miejskich (r/r) wrzesień 0,8 % 0,8 % -0,3 %
04:00 Chiny Chiny Produkcja przemysłowa (r/r) wrzesień 6,9 % 5,8 % 5,6 %
04:00 Chiny Chiny Sprzedaż detaliczna (r/r) wrzesień 3,3 % 1,8 % 0,5 %
10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie wrzesień
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wrzesień 6312,4 tys. 6295 tys.
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) wrzesień 5371,56 5337,65
Zatrudnienie (r/r) wrzesień -1,2 % -1,1 % -1,5 %
Wynagrodzenie (r/r) wrzesień 5,6 % 4,5 % 4,1 %
14:00 USA USA Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
14:30 Kanada Kanada Sprzedaż hurtowników (m/m) sierpień 0,3 % 0,3 % 4,3 %
14:45 Strefa Euro Strefa Euro Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
15:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku (John Williams)
16:00 USA USA Indeks rynku nieruchomości - NAHB październik 85 83 83
16:15 Słowacja Słowacja Stopa bezrobocia wrzesień 7,4 % 8,0 % 7,6 %
17:45 USA USA Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Richard Clarida)
18:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)
20:20 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
21:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii (Patrick Harker)
23:00 Nowa Zelandia Nowa Zelandia Indeks zaufania biznesu III kw. -40 -63
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto