Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Polska

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Poniedziałek, 19 października 2020

10:00 Polska Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie wrzesień
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wrzesień 6312,4 tys. 6295 tys.
Przeciętne wynagrodzenie brutto (PLN) wrzesień 5371,56 5337,65
Zatrudnienie (r/r) wrzesień -1,2 % -1,1 % -1,5 %
Wynagrodzenie (r/r) wrzesień 5,6 % 4,5 % 4,1 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto