Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Europa Zach.

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Środa, 12 sierpnia 2020

08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Produkt Krajowy Brutto wst. II kw.
PKB s.a. wst. (k/k) II kw. -20,4 % -20,9 % -2,2 %
PKB s.a. wst. (r/r) II kw. -21,7 % -22,5 % -1,7 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wyniki produkcji przemysłowej czerwiec
Przetwórstwo przemysłowe (m/m) czerwiec 11,0 % 10,0 % 8,3 %
Produkcja przemysłowa (m/m) czerwiec 9,3 % 9,4 % 6,2 %
Przetwórstwo przemysłowe (r/r) czerwiec -14,6 % -15,0 % -23,1 %
Produkcja przemysłowa (r/r) czerwiec -12,5 % -13,1 % -20,0 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Miesięczny PKB czerwiec
PKB (m/m) czerwiec 8,7 % 8,0 % 2,4 %
PKB (k/k) czerwiec -20,4 % -21,2 % -19,1 %
PKB (r/r) czerwiec -16,8 % -18,5 % -23,3 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Bilans handlu zagranicznego (GPB) czerwiec -5,12 mld -4,75 mld -1,76 mld
09:30 Szwecja Szwecja Inflacja konsumencka lipiec
Inflacja CPI (m/m) lipiec 0,2 % 0,1 % 0,6 %
Inflacja bazowa CPI CPIF (m/m) lipiec 0,2 % 0,1 % 0,6 %
Inflacja bazowa CPI CPIF (r/r) lipiec 0,5 % 0,4 % 0,7 %
Inflacja CPI (r/r) lipiec 0,5 % 0,5 % 0,7 %
10:00 Włochy Włochy Inflacja konsumencka fin. lipiec
Inflacja CPI fin. (m/m) lipiec -0,2 % -0,1 % 0,1 %
Inflacja CPI fin. (r/r) lipiec -0,4 % -0,3 % -0,2 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Produkcja przemysłowa czerwiec
Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) czerwiec 9,1 % 10,0 % 12,3 %
Produkcja przemysłowa w.d.a. (r/r) czerwiec -12,3 % -11,6 % -20,4 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto