Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Czwartek, 13 sierpnia 2020

03:30 Australia Australia Sytuacja na rynku pracy lipiec
Stopa bezrobocia lipiec 7,5 % 7,8 % 7,4 %
Zmiana zatrudnienia lipiec 114,7 tys. 40,0 tys. 228,4 tys.
07:30 Francja Francja Stopa bezrobocia s.a. II kw. 7,1 % 8,3 % 7,8 %
08:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka fin. lipiec
Inflacja CPI fin. (m/m) lipiec -0,5 % -0,5 % 0,6 %
Inflacja HICP fin. (m/m) lipiec -0,5 % -0,5 % 0,7 %
Inflacja HICP fin. (r/r) lipiec 0,0 % 0,0 % 0,8 %
Inflacja CPI fin. (r/r) lipiec -0,1 % -0,1 % 0,9 %
09:00 Czechy Czechy Inflacja konsumencka lipiec
Inflacja CPI (m/m) lipiec 0,4 % 0,2 % 0,6 %
Inflacja CPI (r/r) lipiec 3,4 % 3,1 % 3,3 %
09:00 Hiszpania Hiszpania Inflacja konsumencka lipiec
Inflacja CPI (m/m) lipiec -0,9 % -0,9 % 0,5 %
Inflacja HICP (m/m) lipiec -1,6 % -1,6 % 0,4 %
Inflacja CPI (r/r) lipiec -0,6 % -0,6 % -0,3 %
Inflacja HICP (r/r) lipiec -0,7 % -0,7 % -0,3 %
09:00 Słowacja Słowacja Inflacja konsumencka lipiec
Inflacja CPI (m/m) lipiec 0,1 % 0,1 % -0,1 %
Inflacja CPI (r/r) lipiec 1,7 % 1,7 % 1,8 %
10:00 Czechy Czechy Saldo rachunku bieżącego (CZK) czerwiec 1,81 mld 4,5 mld 4,24 mld
14:00 Polska Polska Bilans płatniczy czerwiec
Saldo obrotów towarowych (EUR) czerwiec 2666 mln 1389 mln
Saldo rachunku bieżącego (EUR) czerwiec 2842 mln 2000 mln 2321 mln
14:00 Indie Indie Inflacja CPI (r/r) lipiec 6,93 % 6,15 % 6,23 %
14:30 USA USA Ceny importu i eksportu lipiec
Ceny importu (m/m) lipiec 0,7 % 0,5 % 1,4 %
Ceny eksportu (m/m) lipiec 0,8 % 0,4 % 1,2 %
Ceny importu bez ropy (m/m) lipiec 0,2 % 0,3 %
Ceny eksportu bez towarów rolniczych (m/m) lipiec 0,7 % 1,2 %
14:30 USA USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 963 tys. 1140 tys. 1191 tys.
16:30 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień 58 mld 51 mld 33 mld
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto