Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 11 sierpnia 2020

01:50 Japonia Bilans płatniczy czerwiec
Saldo rachunku bieżącego n.s.a. (JPY) czerwiec 167,5 mld 110 mld 1176,8 mld
Saldo rachunku bieżącego s.a. (JPY) czerwiec 1049,2 mld 821,1 mld
03:30 Australia Australia Indeks zaufania biznesu lipiec -14 1
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wynagrodzenia czerwiec
Średnie tygodniowe wynagrodzenie bez bonusów (r/r) czerwiec -0,2 % -0,1 % 0,7 %
Średnie tygodniowe wynagrodzenie (r/r) czerwiec -1,2 % -1,2 % -0,3 %
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych lipiec 94,4 tys. 10 tys. -68,5 tys.
08:00 Wlk. Brytania Wlk. Brytania Stopa bezrobocia czerwiec 3,9 % 4,2 % 3,9 %
09:00 Węgry Węgry Inflacja konsumencka lipiec
Inflacja CPI (m/m) lipiec 1,1 % 0,4 %
Inflacja CPI (r/r) lipiec 3,8 % 3,3 % 2,9 %
10:32 Chiny Chiny Nowe kredyty (CNY) lipiec 993 mld 1200 mld 1810 mld
10:32 Chiny Chiny Podaż pieniądza M2 (r/r) lipiec 10,7 % 11,1 % 11,1 %
11:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu ZEW sierpień 71,5 58,0 59,3
14:00 Indie Indie Produkcja przemysłowa (r/r) czerwiec -16,6 % -20,0 % -33,9 %
14:00 Indie Indie Produkcja przemysłowa (r/r) kwiecień -57,6 % -18,3 %
14:00 Indie Indie Produkcja przemysłowa (r/r) maj -33,9 % -57,6 %
14:15 Kanada Kanada Rozpoczęte budowy domów lipiec 245,6 tys. 210 tys. 211,7 tys.
14:30 USA USA Inflacja producencka lipiec
Inflacja bazowa PPI (m/m) lipiec 0,5 % 0,1 % -0,3 %
Inflacja PPI (m/m) lipiec 0,6 % 0,3 % -0,2 %
Inflacja PPI (r/r) lipiec -0,4 % -0,7 % -0,8 %
Inflacja bazowa PPI (r/r) lipiec 0,3 % 0,0 % 0,1 %
18:00 USA USA Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (Mary Daly)
22:40 USA USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień
Zmiana zapasów ropy wg API tydzień -4,4 mln brk -3,1 mln brk -8,6 mln brk
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto