Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Chiny

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 14 lipca 2020

04:58 Chiny Chiny Handel zagraniczny czerwiec
Bilans handlu zagranicznego (USD) czerwiec 46,42 mld 58,6 mld 62,9 mld
Eksport (r/r) czerwiec 0,5 % -1,4 % -3,3 %
Import (r/r) czerwiec 2,7 % -10,0 % -16,7 %
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto