Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Polska

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 14 lipca 2020

14:00 Polska Polska Bilans płatniczy maj
Saldo obrotów towarowych (EUR) maj 1250 mln -48 mln
Saldo rachunku bieżącego (EUR) maj 2455 mln 750 mln 1156 mln
14:05 Polska Polska Decyzja ws. stóp procentowych lipiec
Stopa depozytowa lipiec 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Stopa lombardowa lipiec 0,50 % 0,50 % 0,50 %
Stopa referencyjna lipiec 0,10 % 0,10 % 0,10 %
Stopa redyskontowa lipiec 0,11 % 0,11 % 0,11 %
15:00 Polska Polska Komunikat po posiedzeniu RPP lipiec
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto