Kalendarium wydarzeń gospodarczych - Niemcy

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Wtorek, 14 lipca 2020

08:00 Niemcy Niemcy Inflacja konsumencka fin. czerwiec
Inflacja CPI fin. (m/m) czerwiec 0,6 % 0,6 % -0,1 %
Inflacja HICP fin. (m/m) czerwiec 0,7 % 0,7 % 0,0 %
Inflacja HICP fin. (r/r) czerwiec 0,8 % 0,8 % 0,5 %
Inflacja CPI fin. (r/r) czerwiec 0,9 % 0,9 % 0,6 %
11:00 Niemcy Niemcy Indeks instytutu ZEW lipiec 59,3 60,0 63,4
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto