Kalendarium wydarzeń gospodarczych

Sortuj: Wszystko Polska USA Niemcy Wlk. Brytania Strefa Euro Azja/Pacyfik Europa Wsch. Europa Zach. FILTR
Czas Kraj Raport Okres Aktualna Prognoza Poprzednia

Piątek, 29 maja 2020

01:30 Japonia Stopa bezrobocia kwiecień 2,6 % 2,7 % 2,5 %
01:30 Japonia Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio (r/r) maj 0,2 % -0,2 % -0,1 %
01:50 Japonia Produkcja przemysłowa wst. kwiecień
Produkcja przemysłowa s.a. wst. (m/m) kwiecień -9,1 % -5,1 % -3,7 %
Produkcja przemysłowa n.s.a. wst. (r/r) kwiecień -14,4 % -5,2 %
01:50 Japonia Sprzedaż detaliczna (r/r) kwiecień -13,7 % -11,5 % -4,7 %
03:30 Australia Australia Kredyty dla sektora prywatnego (m/m) kwiecień 0,0 % 0,6 % 1,1 %
07:02 Japonia Indeks zaufania konsumentów maj 24,0 19,2 21,6
08:00 Niemcy Niemcy Sprzedaż detaliczna kwiecień
Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) kwiecień -5,3 % -12,0 % -4,0 %
Sprzedaż detaliczna n.s.a. (r/r) kwiecień -6,5 % -14,5 % -1,2 %
08:00 Niemcy Niemcy Ceny importu kwiecień
Ceny importu (m/m) kwiecień -1,8 % -1,4 % -3,5 %
Ceny importu (r/r) kwiecień -7,4 % -7,2 % -5,5 %
08:45 Francja Francja Inflacja konsumencka wst. maj
Inflacja CPI wst. (m/m) maj 0,0 % 0,1 % 0,1 %
Inflacja HICP wst. (m/m) maj 0,0 % 0,1 % 0,1 %
Inflacja CPI wst. (r/r) maj 0,2 % 0,3 % 0,4 %
Inflacja HICP wst. (r/r) maj 0,2 % 0,3 % 0,5 %
08:45 Francja Francja Inflacja producencka kwiecień
Inflacja PPI (m/m) kwiecień -2,9 % -1,7 %
Inflacja PPI (r/r) kwiecień -4,7 % -2,7 %
08:45 Francja Francja PKB s.a. fin. (k/k) I kw. -5,3 % -5,8 % -0,1 %
08:45 Francja Francja Wydatki konsumentów (m/m) kwiecień -20,2 % -14,7 % -16,9 %
09:00 Węgry Węgry Produkt Krajowy Brutto fin. I kw.
PKB s.a. fin. (k/k) I kw. -0,4 % -0,4 % 0,7 %
PKB n.s.a. fin. (r/r) I kw. 2,2 % 2,2 % 4,5 %
PKB s.a. fin. (r/r) I kw. 1,8 % 1,8 % 4,5 %
09:00 Szwajcaria Szwajcaria Indeks instytutu KOF maj 53,2 70,0 59,7
09:00 Turcja Turcja Bilans handlu zagranicznego (USD) kwiecień -4,56 mld -5,39 mld
09:00 Turcja Turcja PKB (r/r) I kw. 4,5 % 5,4 % 6,0 %
09:00 Polska Polska Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC maj 72,0 67,8
09:30 Szwecja Szwecja Produkt Krajowy Brutto I kw.
PKB s.a. (k/k) I kw. 0,1 % -0,6 % 0,0 %
PKB w.d.a. (r/r) I kw. 0,4 % 0,5 % 0,5 %
09:30 Szwecja Szwecja Bilans handlu zagranicznego (SEK) kwiecień 7,6 mld 5,2 mld
10:00 Polska Polska Produkt Krajowy Brutto fin. I kw.
PKB s.a. fin. (k/k) I kw. -0,4 % -0,5 % 0,2 %
PKB n.s.a. fin. (r/r) I kw. 2,0 % 1,9 % 3,2 %
PKB s.a. fin. (r/r) I kw. 1,7 % 1,6 % 3,5 %
10:00 Polska Polska Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wst. maj
Inflacja CPI wst. (m/m) maj -0,2 % -0,2 % -0,1 %
Inflacja CPI wst. (r/r) maj 2,9 % 3,0 % 3,4 %
10:00 Włochy Włochy Produkt Krajowy Brutto fin. I kw.
PKB fin. (k/k) I kw. -5,3 % -4,7 % -0,3 %
PKB fin. (r/r) I kw. -5,4 % -4,8 % 0,0 %
10:00 Strefa Euro Strefa Euro Podaż pieniądza M3 (r/r) kwiecień 8,3 % 7,9 % 7,5 %
10:34 Włochy Włochy Wystąpienie publiczne szefa Banku Włoch (Ignazio Visco)
11:00 Włochy Włochy Inflacja konsumencka wst. maj
Inflacja CPI wst. (m/m) maj -0,1 % -0,1 % 0,1 %
Inflacja CPI wst. (r/r) maj -0,1 % -0,1 % 0,0 %
11:00 Strefa Euro Strefa Euro Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r) maj 0,1 % 0,1 % 0,4 %
13:40 Rumunia Rumunia Decyzja NBR ws. stóp procentowych maj 1,75 % 2,00 % 2,00 %
14:14 Indie Indie PKB (r/r) IV kw. 3,1 % 2,1 % 4,7 %
14:30 USA USA Raport nt. wydatków Amerykanów kwiecień
Wydatki Amerykanów (m/m) kwiecień -13,6 % -12,5 % -6,9 %
PCE core (m/m) kwiecień -0,4 % -0,3 % 0,0 %
PCE (m/m) kwiecień -0,5 % -0,2 %
PCE core (r/r) kwiecień 1,0 % 1,1 % 1,7 %
PCE (r/r) kwiecień 0,5 % 1,3 %
14:30 Kanada Kanada Produkt Krajowy Brutto I kw.
PKB (annualizowany) I kw. -8,2 % -10,0 % 0,6 %
PKB (k/k) I kw. -2,1 % 0,1 %
14:30 Kanada Kanada Inflacja producencka kwiecień
Inflacja IPPI (m/m) kwiecień -2,3 % -0,9 %
Inflacja IPPI (r/r) kwiecień -6,0 % -2,4 %
14:30 Kanada Kanada Miesięczny PKB (m/m) marzec -7,2 % -9,0 % 0,1 %
14:30 USA USA Dochody Amerykanów (m/m) kwiecień 10,5 % -6,5 % -2,2 %
14:30 USA USA Saldo obrotów towarowych (USD) kwiecień -69,68 mld -64,1 mld -64,98 mld
15:00 Chile Chile Stopa bezrobocia kwiecień 9,0 % 9,0 % 8,2 %
15:00 Chile Chile Produkcja przemysłowa (r/r) kwiecień -5,9 % -3,5 % 0,6 %
15:45 USA USA Indeks Chicago PMI maj 32,3 40,0 35,4
16:00 USA USA Raport Uniwersytetu Michigan fin. maj
Indeks Uniwersytetu Michigan fin. maj 72,3 73,7 71,8
Oczekiwania inflacyjne krótkoterminowe fin. maj 3,2 3,0 2,1
Oczekiwania inflacyjne długoterminowe fin. maj 2,7 2,6 2,5
17:00 USA USA Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
19:00 USA USA Liczba wież wiertniczych dla rynku ropy tydzień 222 237
20:00 USA USA Wystąpienie prezydenta USA (Donald Trump)
Legenda

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.


s.a. (seasonally adjusted) – dane wyrównane sezonowo
n.s.a. (non-seasonally adjusted) – dane nie wyrównane sezonowo
w.d.a. (working-day adjusted) – dane skorygowane o liczbę dni roboczych

wst. - dane wstępne
rew. - dane zrewidowane
fin. - dane ostateczne

artykuł przypisany do wydarzenia
publikacje banków centralnych
opis wskaźnika
waga wskaźnika
korekta
święto