03:09 | GMT: 01:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
WITTCHEN

Data
Spółka
Wydarzenie
WITTCHEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
WITTCHEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WITTCHEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
WITTCHEN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 44.229 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
WITTCHEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WITTCHEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
WITTCHEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
WITTCHEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
WITTCHEN
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
WITTCHEN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
WITTCHEN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
WITTCHEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
WITTCHEN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.250 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
WITTCHEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
WITTCHEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WITTCHEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
WITTCHEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WITTCHEN
Wypłata dywidendy 0,84 zł na akcję.
WITTCHEN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
WITTCHEN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
WITTCHEN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
WITTCHEN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.465 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
WITTCHEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
WITTCHEN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WITTCHEN
NWZA ws. połączenia Wittchen S.A. ze spółką pod firmą JR Wittchen Premium sp. z o.o., zmiany siedziby spółki, zmiany statutu, powołania członka RN, odwołania upoważnienia udzielonego RN na podstawie uchwały nr 2 NWZ z 14 marca 2014 w sprawie udzielenia upoważnienia RN do ustalenia wynagrodzenia swoich członków, ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN.
WITTCHEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
WITTCHEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WITTCHEN
Wypłata dywidendy 0,83 zł na akcję.
WITTCHEN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,83 zł na akcję.
WITTCHEN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,83 zł na akcję.
WITTCHEN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 23.057 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
WITTCHEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WITTCHEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
WITTCHEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WITTCHEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
WITTCHEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
WITTCHEN
Wypłata dywidendy 0,66 zł na akcję.
WITTCHEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
WITTCHEN
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,66 zł na akcję.
WITTCHEN
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,66 zł na akcję.
WITTCHEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
WITTCHEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
WITTCHEN
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
WITTCHEN
Ostatni dzień notowania na GPW 1.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
WITTCHEN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
WITTCHEN
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 16.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
WITTCHEN
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
WITTCHEN
Zakończenie składania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
WITTCHEN
Początek składania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
WITTCHEN
Zakończenie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
WITTCHEN
Zakończenie przyjmowania zapisów wśród inwestorów indywidualnych.
WITTCHEN
Początek przyjmowania zapisów wśród inwestorów indywidualnych i budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
WITTCHEN
Zakończenie składania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
WITTCHEN
Początek składania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
WITTCHEN
Zakończenie przyjmowania zapisów wśród inwestorów indywidualnych.
WITTCHEN
Zakończenie budowy księgi popytu.
WITTCHEN
Początek przyjmowania zapisów wśród inwestorów indywidualnych.
WITTCHEN
Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek