04:16 | GMT: 02:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
VISTAL

Data
Spółka
Wydarzenie
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
VISTAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
VISTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
VISTAL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.268.347 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
VISTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
VISTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
VISTAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
VISTAL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
VISTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
VISTAL
NWZA ws. połączenia spółek: Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni oraz Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
VISTAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VISTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
VISTAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
VISTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
VISTAL
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
VISTAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
VISTAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
VISTAL
NWZA ws. połączenia spółek: Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, Holby Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Marsing Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz zmiany statutu.
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
VISTAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
VISTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
VISTAL
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
VISTAL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
VISTAL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
VISTAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
VISTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
VISTAL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
VISTAL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
VISTAL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
VISTAL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-budownictwo.
VISTAL
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 4.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
VISTAL
Zakończenie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
VISTAL
Początek zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
VISTAL
Zakończenie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz zakończenie budowy księgi popytu.
VISTAL
Początek zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz rozpoczęcie budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek