07:09 | GMT: 05:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
VAKOMTEK

Data
Spółka
Wydarzenie
VAKOMTEK
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
VAKOMTEK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 przyszłymi zyskami oraz dalszego istnienia spółki.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za 2019 rok.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
VAKOMTEK
NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
VAKOMTEK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za 2018 rok.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
VAKOMTEK
ZWZA ws. m.in. pokrycia kapitałem rezerwowym całości straty za rok obrotowy 2017.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za 2017 rok.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
VAKOMTEK
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2016 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za 2016 rok.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
VAKOMTEK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
VAKOMTEK
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 roku.
VAKOMTEK
Dzień pierwszego notowania na NC 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
VAKOMTEK
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za 2015 rok.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
VAKOMTEK
Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii E.
VAKOMTEK
Początek zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii E.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
VAKOMTEK
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
VAKOMTEK
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2014 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z zachowaniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za 2014 rok.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
VAKOMTEK
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za 2013 rok.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VAKOMTEK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
VAKOMTEK
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela: 250.000 akcji serii A, 4.349.440 akcji serii C, 1.600.560 akcji serii D.
VAKOMTEK
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.


«Powrót do terminarza spółek