00:19 | GMT: 22:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
VIDIS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
VIDIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020 roku.
VIDIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.10.2019 do 31.12.2019 roku.
VIDIS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018/2019.
VIDIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2018 do 30.06.2019 roku.
VIDIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.07.2019 do 30.09.2019 roku.
VIDIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.04.2019 do 30.06.2019 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za okres od 01.10.2018 do 31.12.2018 roku.
VIDIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017/2018.
VIDIS
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2017 do 30.06.2018 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za okres od 01.07.2018 do 30.09.2018 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za okres od 01.01.2018 do 31.03.2018 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za okres od 01.10.2017 do 31.12.2017 roku.
VIDIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017.
VIDIS
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2016 do 30.06.2017 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za okres od 01.07.2017 do 30.09.2017 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za okres od 01.04.2017 do 30.06.2017 roku.
VIDIS
NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji, zmiany statutu oraz rozwiązania kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację zakupu akcji własnych.
VIDIS
Publikacja raportu za okres od 01.01.2017 do 31.03.2017 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za okres od 01.10.2016 do 31.12.2016 roku.
VIDIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2015 r. – 30.06.2016 r.
VIDIS
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2015 do 30.06.2016 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za okres od 01.07.2016 do 30.09.2016 roku.
VIDIS
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych od akcjonariusza Spółki ViDiS S.A.– spółki Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez spółkę.
VIDIS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
VIDIS
Publikacja raportu za okres od 01.04.2016 do 30.06.2016 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016 roku.
VIDIS
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
VIDIS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
VIDIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
VIDIS
Publikacja raportu za okres od 01.10.2015 do 31.12.2015 roku.
VIDIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 1.07.2014 r.–30.06.2015 r., wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego, przeznaczenia środków pozostałych z kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu.
VIDIS
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2014 do 30.06.2015 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za okres od 01.07.2015 do 30.09.2015 roku.
VIDIS
NWZA ws. zmiany statutu.
VIDIS
Publikacja raportu za okres od 01.04.2015 do 30.06.2015 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
VIDIS
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
VIDIS
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
VIDIS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
VIDIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
VIDIS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez RN oceny sytuacji, sprawozdań z działalności i finansowego oraz podziału zysku za rok obrotowy 1.01.2013r – 30.06.2014r.
VIDIS
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2013 do 30.06.2014 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
VIDIS
Publikacja raportu za okres od 01.04.2014 do 30.06.2014 roku.
VIDIS
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych i określenia zasad ich nabywania, utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
VIDIS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
VIDIS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez RN oceny sytuacji, sprawozdań z działalności i finansowego oraz podziału zysku za rok obrotowy 1.01.2012r – 30.06.2013r.
VIDIS
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.01.2012 do 30.06.2013 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za I kwartał 20123 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
VIDIS
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
VIDIS
Publikacja raportu za 2011 rok.
VIDIS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
VIDIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
VIDIS
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży, zmiany uchwały ZWZ nr 17 z 29 czerwca 2011r. oraz zmian statutu.
VIDIS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
VIDIS
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
VIDIS
NWZA ws. zmiany uchwały nr 8 ZWZ z 29 czerwca 2011 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz zmiany statutu.
VIDIS
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
VIDIS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
VIDIS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,067 zł na akcję.
VIDIS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,067 zł na akcję.
VIDIS
WZA
VIDIS
Publikacja raportu za 2010 rok.
VIDIS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
VIDIS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
VIDIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
VIDIS
NWZA ws. zmian w statucie.
VIDIS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
VIDIS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
VIDIS
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
VIDIS
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
VIDIS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek