23:23 | GMT: 21:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TAXNET

Data
Spółka
Wydarzenie
TAXNET
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
TAXNET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
TAXNET
Publikacja raportu za 2019 rok.
TAXNET
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
TAXNET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
TAXNET
NWZA ws. powołania członka RN.
TAXNET
Publikacja raportu za 2018 rok.
TAXNET
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
TAXNET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
TAXNET
Publikacja raportu za 2017 rok.
TAXNET
NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na nabycie akcji własnych spółki, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
TAXNET
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
TAXNET
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
TAXNET
Publikacja raportu za 2016 rok.
TAXNET
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
TAXNET
NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na nabycie 450.000 sztuk akcji własnych serii A, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych serii A, zmiany statutu oraz połączenia spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką TAX-NET FINANSE sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie.
TAXNET
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
TAXNET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych serii G.
TAXNET
Publikacja raportu za 2015 rok.
TAXNET
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
TAXNET
NWZA ws. zwiększenia ilości członków RN do 7 osób, zmian w składzie RN oraz obowiązku pokrycia kosztów zgromadzenia.
TAXNET
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
TAXNET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz wyrażenia zgody dla zarządu na nabycie 400.000 sztuk akcji własnych serii G.
TAXNET
Publikacja raportu za 2014 rok.
TAXNET
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
TAXNET
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
TAXNET
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
TAXNET
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie 400.000 akcji własnych serii G oraz zmian w składzie RN.
TAXNET
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
TAXNET
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
TAXNET
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
TAXNET
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TAXNET
Publikacja raportu za 2013 rok.
TAXNET
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TAXNET
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 15 i 16 ZWZ z 27.06.2013r oraz nr 5 i 6 NWZ z 20.12.2013r, umorzenia akcji własnych, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G, połączenia z EUROIN BRP Sp. z o.o. oraz ALMANACH CONSULTING Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
TAXNET
Pierwszy dzień notowania na NC 125.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
TAXNET
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
TAXNET
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 17 i nr 19 ZWZ z dnia 27.06.2013r oraz wyrażenia zgody na nabycie 50.000 sztuk akcji własnych serii C, w celu ich dalszego umorzenia.
TAXNET
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TAXNET
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
TAXNET
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
TAXNET
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
TAXNET
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
TAXNET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G.
TAXNET
Publikacja raportu za 2012 rok.
TAXNET
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
TAXNET
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 oraz wyrażenia zgody zarządowi na nabycie akcji imiennych serii A celem ich dalszego umorzenia.
TAXNET
Publikacja raportu za 2011 rok.
TAXNET
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TAXNET
NWZA ws. połączenia ze spółką Biuro Usług Księgowo-Podatkowych „BUCHALTER” Joanna Nowak sp. z o.o., zmiany statutu, powołania członków RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
TAXNET
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
TAXNET
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
TAXNET
NWZA ws. połączenia spółki Tax-Net SA ze spółką Księgowość, Podatki, Doradztwo Grupa Tax-Net Sp. z o. o., zmian w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
TAXNET
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
TAXNET
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
TAXNET
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek