21:39 | GMT: 19:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SPAC1

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
SPAC1
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SPAC1
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
SPAC1
Publikacja raportu za 2018 rok.
SPAC1
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SPAC1
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SPAC1
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
SPAC1
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
SPAC1
Publikacja raportu za 2017 rok.
SPAC1
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SPAC1
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
SPAC1
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SPAC1
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w 2016 roku oraz dalszego istnienia spółki.
SPAC1
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
SPAC1
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
SPAC1
Publikacja raportu za 2016 rok.
SPAC1
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SPAC1
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
SPAC1
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SPAC1
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SPAC1
Publikacja raportu za 2015 rok.
SPAC1
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SPAC1
NWZA ws. zmiany statutu.
SPAC1
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SPAC1
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SPAC1
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SPAC1
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
SPAC1
Początek notowań spółki NOVATIS (NVS) pod nazwą SPAC1 (SP1), w związku ze zmianą firmy.
SPAC1
NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej, zmian w składzie RN i in.
SPAC1
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
SPAC1
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty oraz obniżenia kapitału zakładowego, w celu pokrycia straty z lat ubiegłych.
SPAC1
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SPAC1
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SPAC1
NWZA ws. zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
SPAC1
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
SPAC1
Scalenie akcji w stosunku 388:1.
SPAC1
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SPAC1
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
SPAC1
Początek notowań spółki NOVIAN (NVN) pod nazwą NOVATIS (NVS), w związku ze zmianą firmy.
SPAC1
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
SPAC1
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SPAC1
ZWZA ws. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, dalszego istnienia spółki, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu.
SPAC1
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
SPAC1
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za rok 2013, dalszego istnienia spółki, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
SPAC1
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SPAC1
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SPAC1
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
SPAC1
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SPAC1
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
SPAC1
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku.
SPAC1
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SPAC1
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SPAC1
NWZA ws. zmian w składzie RN, połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji zwykłych spółki w jedną wspólną serię (M), scalenia akcji spółki, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
SPAC1
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SPAC1
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
SPAC1
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
SPAC1
NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz zmian w składzie RN.
SPAC1
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
SPAC1
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SPAC1
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SPAC1
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
SPAC1
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
SPAC1
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SPAC1
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E, F, G, H, I, J, K, L i Ł.
SPAC1
WZA
SPAC1
Publikacja raportu za 2010 rok.
SPAC1
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SPAC1
Początek notowań spółki IBIZAICE (IIC) pod nazwą NOVIAN (NVN), w związku ze zmianą firmy.
SPAC1
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
SPAC1
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
SPAC1
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
SPAC1
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
SPAC1
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
SPAC1
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
SPAC1
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.


«Powrót do terminarza spółek