03:37 | GMT: 01:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
STARHEDGE

Data
Spółka
Wydarzenie
STARHEDGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
STARHEDGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
STARHEDGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
STARHEDGE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
STARHEDGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
STARHEDGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
STARHEDGE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
STARHEDGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
STARHEDGE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
STARHEDGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
STARHEDGE
NWZA ws. scalenia akcji, zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 20 z 28 czerwca 2018 ZWZ dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej.
STARHEDGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
STARHEDGE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
STARHEDGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
STARHEDGE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
STARHEDGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
STARHEDGE
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
STARHEDGE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
STARHEDGE
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
STARHEDGE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, udzielenia upoważnienia do zawarcia umów inwestycyjnych oraz umów towarzyszących na zakup aktywów, ustalenia liczby członków RN, odwołania członków ze składu RN oraz powołania członków do składu RN.
STARHEDGE
Publikacja raportu za 2016 rok.
STARHEDGE
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
STARHEDGE
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
STARHEDGE
ZWZA ws. m.in. sposobie pokrycia straty za rok 2015, obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, pokrycia strat z lat ubiegłych, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, D i E w drodze subskrypcji prywatnej.
STARHEDGE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
STARHEDGE
Publikacja raportu za 2015 rok.
STARHEDGE
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, odwołania członka RN, powołania członka RN, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany statutu oraz kontynuacji działalności spółki.
STARHEDGE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
STARHEDGE
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
STARHEDGE
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
STARHEDGE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
STARHEDGE
Publikacja raportu za 2014 rok.
STARHEDGE
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, rozszerzenia programu skupu akcji własnych, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
STARHEDGE
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
STARHEDGE
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
STARHEDGE
Scalenie akcji w stosunku 6:1.
STARHEDGE
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
STARHEDGE
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
STARHEDGE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
STARHEDGE
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
STARHEDGE
Początek notowań spółki GLOBALNRG (GLE) pod nazwą STARHEDGE (SHG), w związku ze zmianą firmy.
STARHEDGE
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
STARHEDGE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
STARHEDGE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
STARHEDGE
NWZA ws. zapoznania się z wynikami finansowymi i strategią działalności na 2014r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
STARHEDGE
Publikacja raportu za 2013 rok.
STARHEDGE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 22.125.888 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
STARHEDGE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
STARHEDGE
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
STARHEDGE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
STARHEDGE
Początek notowań spółki GLOBALNGR (GLE) pod nazwą GLOBALNRG (GLE).
STARHEDGE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
STARHEDGE
Początek notowań spółki LIBRA (LBC) pod nazwą GLOBALNGR (GLE), w związku ze zmianą firmy.
STARHEDGE
Publikacja raportu za 2012 rok.
STARHEDGE
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
STARHEDGE
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
STARHEDGE
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
STARHEDGE
Początek notowań spółki HARDEX (HDX) pod nazwą LIBRA (LBC), w związku ze zmianą firmy.
STARHEDGE
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
STARHEDGE
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
STARHEDGE
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
STARHEDGE
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
STARHEDGE
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa oraz prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości, uchylenia uchwały nr 6 NWZA z 11 stycznia 2012 dot. zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz użycia kapitału zapasowego, zmian w składzie RN.
STARHEDGE
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
STARHEDGE
Publikacja raportu za 2011 rok.
STARHEDGE
Split akcji w stosunku 1:10.
STARHEDGE
NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN, obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, dokonanie podziału akcji oraz zmiany statutu, nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
STARHEDGE
NWZA ws. zmian w składzie RN.
STARHEDGE
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
STARHEDGE
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
STARHEDGE
WZA
STARHEDGE
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
STARHEDGE
Publikacja raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek